Wednesday, February 19, 2020 - 2:55 -  Vietnam (GMT+7)

 Hiện nay trên thị trường lưu hành rất nhiều loại thuốc diệt mối, phòng mối. Tuy nhiên, công ty chuyên sử dụng một số loại thuốc sau:

1.    + Agenda 25EC (tên cũ là Termidor 25EC); Cislin; Mythic.

2.   + PMC 90; PMS 100 bột; 

3.   + Mapsedan ;  Lenfos 50EC;

      + Perme UK, Deltal UK; Fedonal; Permecide; Permethrin; 

6.     Và một số loại thuốc khác.

THUỐC

HOTLINE (24/24)

Tư vấn 1:

0938.661.333

Tư vấn 2:

02206509999

Tư vấn 3:

0986.735.567

 

THUỐC DIỆT CÔN TRÙNG